Privacyverklaring MaximuM

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Zo gaan we met ons privacy beleid om.

Hoe we jouw adres hebben verkregen
Je hebt een informatieaanvraag gedaan bij MaximuM, of je hebt boeken of andere materialen bij MaximuM besteld, of je hebt een workshop van een van de trainers van MaximuM gevolgd dan wel een coachingtraject bij een van de coaches van MaximuM aangevraagd c.q. gevolgd. Ook kan het zijn dat je contact hebt met een van de trainers en coaches van MaximuM via sociale media zoals LinkedIn, Twitter en Facebook.

Met wie we jouw gegevens delen
We delen jouw e-mailgegevens niet met derden. Nooit. Dat geldt zowel voor jouw emailadres als voor de inhoud van onze relatie. MaximuM gebruikt je e-mailadres om je per e-mail te informeren over activiteiten van MaximuM via periodieke nieuwsbrieven van MaximuM (MailChimp). MaximuM gebruikt je emailadres verder voor persoonlijk contact inzake workshops, coaching dan wel lezingen. Verder publiceert MaximuM de bedrijfsnaam van opdrachtgevers op de website op de pagina: https://www.yourmaximum.com/clienten/opdrachtgevers/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MaximuM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Jouw keuze
Uitschrijven uit ons e-mailbestand kan op elk moment. Als je je uit de mailinglijst wilt laten verwijderen, dan  laat je het MaximuM weten door te antwoorden op onze MailChimps c.q. door een e-mail te sturen naar max@yourmaximum.com. Ook kunnen klanten aangeven als ze niet vermeld willen worden op website pagina waar onze opdrachtgevers vermeld staan.

 

Max
Max

Samen verder stapelen

met coaching en trainingen

To top